BonBeach Life Saving Excursion


20200207_113619

Year 3-6 had wonderful experiences on BonBeach on last Friday, Feb 7th. We learned the ways to stay safe around waters, such as at the beach, river, and lake. Thanks to Life Saving Victoria for providing us with such an excellent program. Always remember that we:

  • Do not go to the beach/river/lake alone (always go with at least an adult)
  • Look for lifesavers
  • Check the weather
  • Observe rip currents

20200207_110539

Chuyến dã ngoại cứu hộ tại biển BonBeach

Lớp 3-6 đã có những trải nghiệm tuyệt vời trên biển BonBeach vào thứ Sáu tuần trước, ngày 7 tháng 2. Chúng tôi đã học được cách giữ an toàn khi đến gần vùng sông nước, như ở bãi biển, sông và hồ. Cảm ơn Life Saving Victoria đã mang đến cho chúng tôi một chương trình tuyệt vời như vậy. Các bạn nhỏ luôn nhớ rằng:

  • Không đi biển/sông/hồ một mình (luôn đi với ít nhất một người lớn)
  • Tìm kiếm nhân viên cứu hộ
  • Kiểm tra thời tiết
  • Để ý dòng chảy mạnh.

20200207_120316

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *